Όροι χρήσης

 

1. Αναγνώριση και αποδοχή του χρήστη των Όρων

Σύμη Top («Us» ή «εμείς») παρέχει τη www.symitop.gr (Σύμη Top) χώρο και των διαφόρων σχετικών υπηρεσιών (συλλογικά, το «site») σε εσάς, το χρήστη, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με όλους τους όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν (οι «Όροι Χρήσης»), καθώς και κάθε άλλης γραπτής συμφωνίας μεταξύ εμάς και εσάς. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή τα υλικά σε αυτό το site, οι χρήστες πρέπει να υπόκειται σε τυχόν δημοσιεύτηκε κανόνες που ισχύουν για τις υπηρεσίες αυτές ή τα υλικά που μπορεί να περιέχει όρους και προϋποθέσεις, πέραν εκείνων σε αυτούς τους Όρους Χρήσης. Όλες αυτές οι οδηγίες και οι κανονισμοί έχουν ενσωματωθεί σε συνάρτηση με αυτούς τους Όρους Χρήσης.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ SITE, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, παρακαλούμε να βγείτε στην ιστοσελίδα τώρα. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ SITE, ή οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες, το περιεχόμενο, ή άλλες πληροφορίες που διατίθενται Ή ​​ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ SITE, είναι να σταματήσει η χρήση της ιστοσελίδας και / ή των εν λόγω συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΗΠΑ όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους Χρήσης χάνει την ισχύ αμέσως μετά ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ SITE.

Οι Όροι Χρήσης ισχύουν από 1/9/2011. Διατηρούμε ρητώς το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους Όρους Χρήσης από καιρό σε καιρό χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να επανεξετάσει αυτό το site και τους Όρους Χρήσης από καιρό σε καιρό και να εξοικειωθείτε με τις τυχόν τροποποιήσεις. Η συνέχιση της χρήσης αυτού του site μετά από αυτές τις τροποποιήσεις θα αποτελέσει αναγνώριση των τροποποιημένων Όρων Χρήσης και τη συμφωνία να τηρούν και να δεσμεύεστε από τους τροποποιημένους Όρους Χρήσης.

Όπως χρησιμοποιείται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, οι αναφορές σε «Συνεργάτες» μας περιλαμβάνουν τους ιδιοκτήτες, οι θυγατρικές μας, συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες, χορηγούς και διαφημιστές, και περιλαμβάνει (χωρίς περιορισμό) σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή, ή / και παράδοση αυτού του δικτυακού τόπου ή / και το περιεχόμενό του.

2. Περιγραφή των Υπηρεσιών

Κάνουμε διάφορες υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε αυτό το site, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, μια διαδικτυακή πύλη της Σύμης, και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες. Είστε υπεύθυνος για την παροχή, με δικά σας έξοδα, όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου ενός υπολογιστή, μόντεμ, και πρόσβαση στο Internet (συμπεριλαμβανομένης και της πληρωμής όλων των τελών που συνδέονται με την πρόσβαση αυτή).

Διατηρούμε το αποκλειστικό δικαίωμα είτε να τροποποιήσει ή να διακόψει την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του τόπου; S διαθέτει, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Εμείς δεν θα φέρει ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος θα πρέπει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα. Οι νέες λειτουργίες που αυξάνουν ή βελτιώνουν τις τότε τρέχουσες υπηρεσίες σε αυτό το site θα πρέπει επίσης να υπόκειται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης.

3. Δεδομένα Εγγραφής και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Για την πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες σε αυτό το site, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα λογαριασμό και τον κωδικό πρόσβασης που μπορεί να επιτευχθεί με τη συμπλήρωση φόρμα εγγραφής, η οποία ζητά ορισμένες πληροφορίες και δεδομένα («Δεδομένα Εγγραφής»), και διατήρηση και ενημέρωση Δεδομένα Εγγραφής σας όπως απαιτείται. Με την εγγραφή σας συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην καταχώριση δεδομένων είναι αληθή και ακριβή και ότι θα διατηρήσει και θα αναβαθμίσει τις πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να διατηρηθεί το τρέχον, πλήρεις και ακριβείς.

Μπορείτε επίσης να μας παρέχετε το δικαίωμα να αποκαλύψει σε τρίτους ορισμένα στοιχεία εγγραφής για σένα. Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε μέσω της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων Δεδομένα Εγγραφής σας, υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου μας, το οποίο είναι ειδικά ενσωματώνεται με αναφορά σε αυτούς τους Όρους Χρήσης.

4. Η συμπεριφορά στο χώρο

Η χρήση του δικτυακού τόπου υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο της επικοινωνίας σας μέσω του site. Με την ταχυδρόμηση των πληροφοριών ή άλλως χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε υπηρεσία επικοινωνίας, chat room, το μήνυμα του σκάφους, newsgroup, βιβλιοθήκη λογισμικού, ή άλλες διαδραστικές υπηρεσίες που μπορεί να είναι διαθέσιμες σε εσάς σε ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι δεν θα ανεβάσετε, να μοιραστείτε, μετά, ή με άλλο τρόπο διανομή ή διευκόλυνση διανομής οποιουδήποτε περιεχομένου – συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των επικοινωνιών, λογισμικό, εικόνες, ήχους, δεδομένα ή άλλες πληροφορίες – ότι:

a. είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, παραπλανητικό, δόλια, προσβάλλει την ιδιωτικότητα του άλλου; s, επιζήμιο, περιέχει ρητή ή γραφικές περιγραφές ή λογαριασμούς των σεξουαλικών πράξεων (που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε σεξουαλική γλώσσα βίαιη ή απειλητική φύση που απευθύνονται σε άλλο άτομο ή ομάδα ατόμων), ή αλλιώς παραβιάζει τους κανόνες ή τις πολιτικές μας?

b. εξαπατά, παρενοχλεί, υποβαθμίζει, εκφοβίζει ή ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων με βάση τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, την εθνικότητα, την ηλικία, ή αναπηρίας?

c. παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της δημοσιότητας, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε κόμματος?

d. συνιστά μη εξουσιοδοτημένη ή ανεπιθύμητα διαφημιστικά, σκουπίδια ή χύμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (επίσης γνωστή ως «spamming»), αλυσιδωτές επιστολές, κάθε άλλη μορφή παράνομης άγρα πελατών, ή οποιαδήποτε μορφή λαχεία ή τυχερά παιχνίδια?

e. περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί ή προορίζονται να διαταράξουν, βλάβη, ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού, hardware, ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να βλάψει ή να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε δεδομένα ή άλλες πληροφορίες οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο? ή

f. υποδύεται οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εργαζομένων ή των αντιπροσώπων μας.

Εμείς δεν εγγυάται ούτε φέρει καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε υλικού κατεβασμένο ή που υποβάλλονται από τρίτους χρήστες του site. Εμείς γενικά δεν προ-οθόνη, οθόνη, ή να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τους χρήστες των υπηρεσιών επικοινωνιών, chat rooms, πίνακες ανακοινώσεων, newsgroups, βιβλιοθήκες λογισμικού, ή άλλες διαδραστικές υπηρεσίες που μπορεί να είναι διαθέσιμα από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Ωστόσο, οι εκπρόσωποί μας έχουν το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο που, κατά την κρίση μας, δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης και όποιους άλλους κανόνες συμπεριφοράς χρηστών για το site μας, ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή, απαράδεκτο, ή ανακριβή. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση στην άρση των εν λόγω περιεχόμενο. Θα συμφωνείτε με την εν λόγω αφαίρεση και παραιτείται από οποιαδήποτε απαίτηση εναντίον μας που απορρέουν από την εν λόγω αφαίρεση περιεχομένου. Ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση των υλικών σας» παρακάτω για την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση που οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος θεωρεί ότι το περιεχόμενο δημοσιεύτηκε σε αυτό το site παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της δημοσιότητας, ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας του κάθε κόμματος.

Επιπλέον, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό σας για να παραβιάσουν την ασφάλεια του άλλου λογαριασμού ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε άλλο δίκτυο ή διακομιστή. Δεν είναι όλες οι περιοχές του site μπορεί να είναι διαθέσιμες σε εσάς ή σε άλλους εξουσιοδοτημένους χρήστες του site. Δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει με οποιονδήποτε άλλο; χρήση s και την απόλαυση του χώρου ή άλλες παρόμοιες υπηρεσίες. Οι χρήστες που παραβιάζουν συστήματα ή την ασφάλεια του δικτύου μπορεί να υπέχει ποινική ή αστική ευθύνη.

Συμφωνείτε ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τερματίσει τη συμμετοχή σας, ο λογαριασμός, ή άλλη συνεργασία με την ιστοσελίδα μας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς για παράβαση οποιασδήποτε από τις ανωτέρω διατάξεις. Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις έρευνες των παραβιάσεων ασφάλειας των συστημάτων ή του δικτύου σε άλλους δικτυακούς τόπους, περιλαμβανομένης της συνεργασίας με τις αρχές επιβολής του νόμου στην διερεύνηση πιθανών ποινικών παραβάσεων.

5. Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών και Πληροφοριών

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να σας συνδέσει με άλλους ιστοχώρους στο διαδίκτυο ή με άλλο τρόπο περιλαμβάνουν αναφορές σε πληροφορίες, τα έγγραφα, το λογισμικό, υλικά ή / και υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους. Αυτές οι περιοχές μπορεί να περιέχουν πληροφορίες ή υλικό που μερικοί άνθρωποι μπορούν να βρουν ακατάλληλο ή προσβλητικό. Αυτά τα άλλα sites και τα κόμματα που δεν είναι υπό τον έλεγχό μας, και εσείς αναγνωρίζετε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια, την τήρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τη νομιμότητα, ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή του περιεχομένου αυτών των τόπων, ούτε είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη ή παραλείψεις οποιεσδήποτε αναφορές σε άλλα μέρη ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Η συμπερίληψη ενός τέτοιου συνδέσμου ή αναφοράς παρέχονται απλώς ως ευκολία και δεν υπονοεί την επικύρωση ή της σύνδεσής τους με το site ή το κόμμα από εμάς, ή οποιαδήποτε εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή.

6. Πνευματικής ιδιοκτησίας πληροφορίες

Copyright (c) 1/9/2011 Σύμη Top All Rights Reserved.

Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων Χρήσης, «περιεχόμενο» ορίζεται ως οποιαδήποτε πληροφορία, τα δεδομένα, τις επικοινωνίες, λογισμικό, φωτογραφίες, βίντεο, γραφικά, μουσική, ήχους και άλλα υλικά και υπηρεσίες που μπορούν να προβληθούν από τους χρήστες στο site μας. Αυτό περιλαμβάνει πίνακες μηνυμάτων, chat, και άλλα αρχικό περιεχόμενο.

Με την αποδοχή αυτών των Όρων Χρήσης, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι όλο το περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε σας σε αυτό το site προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, ευρεσιτεχνίες ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και νόμους, και είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του Top Σύμης και / ή της Συνεργάτες. Είστε επιτρέπεται μόνο να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο που επιτρέπεται ρητά από εμάς ή την ειδική υπηρεσία παροχής περιεχομένου. Εκτός από ένα μόνο αντίγραφο γίνεται μόνο για προσωπική χρήση, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, δημοσίευση, μετάδοση, διανομή ή οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες από αυτό το site σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ​​χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από εμάς ή η συγκεκριμένη υπηρεσία παροχής περιεχομένου, και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την απόκτηση άδειας πριν από την επαναχρησιμοποίησή υλικό με πνευματικά δικαιώματα που είναι διαθέσιμα σε αυτό το site. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υλικών που εμφανίζονται σε αυτό το site μπορεί να παραβιάσει τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους ισχύοντες νόμους και θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινικές ή αστικές κυρώσεις.

Ούτε εμείς ή οι συνεργάτες μας εγγυάται ούτε ότι η χρήση των υλικών της, ή λαμβάνονται μέσω, αυτό το site δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήστης; Υλικών» παρακάτω για την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση που οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος θεωρεί ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτό το site παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της δημοσιότητας, ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας του κάθε κόμματος.

Τα ακόλουθα είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα, εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών της Top Σύμη ή τις θυγατρικές της: Σύμη Αρχή. Όλα τα γραφικά, εικόνες, λογότυπα και ονόματα υπηρεσιών είναι εμπορικά σήματα, εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών της Top Σύμη ή τις θυγατρικές της. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Τίποτα σε αυτούς τους Όρους Χρήσης σας παραχωρεί κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, σήμα υπηρεσίας, το λογότυπο, ή / και το όνομα του Top Σύμη ή τις θυγατρικές της.

7. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Υλικών

Υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου μας, οποιαδήποτε ανακοίνωση ή υλικό που μεταδίδετε σε αυτό το site ή σε μας, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετά ή άλλα μέσα, για οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτική και μη ιδιόκτητη. Ενώ θα διατηρούν όλα τα δικαιώματα σε αυτές τις επικοινωνίες ή υλικά, παραχωρείτε εμάς και τους πράκτορες και τους συνεργάτες μας, μια μη αποκλειστική, καταβεβλημένο, διαρκή και παγκόσμιο δικαίωμα για αντιγραφή, διανομή, προβολή, εκτέλεση, δημοσίευση, μετάφραση, προσαρμογή, τροποποίηση, και να χρησιμοποιούν διαφορετικά υλικά, όπως για οποιοδήποτε σκοπό, ανεξάρτητα από τη μορφή ή μέσο (τώρα γνωστή ή δεν είναι γνωστή επί του παρόντος), στην οποία χρησιμοποιείται.

Παρακαλείστε να μην υποβάλετε εμπιστευτικές ή αποκλειστικές πληροφορίες, εκτός εάν έχουμε αμοιβαία συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικά. Είμαστε επίσης σε θέση να δεχθεί αυτόκλητες ιδέες ή προτάσεις σας, τόσο παρακαλώ μην τους να μας υποβάλει σε οποιαδήποτε περίσταση.

Σεβόμαστε την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων, και σας ζητάμε να κάνετε το ίδιο. Εάν εσείς ή οποιοσδήποτε χρήστης της ιστοσελίδας θεωρεί ότι τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας έχουν παραβιαστεί από απόσπαση σε αυτό το site, εσείς ή ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνει κοινοποίηση προς Ειδικός Πράκτορας μας (όπως αναφέρεται παρακάτω) αμέσως. Για να είναι αποτελεσματική, η κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Προσδιορίστε με επαρκείς λεπτομέρειες το έργο πνευματικής ιδιοκτησίας που πιστεύετε ότι έχει παραβιαστεί ή άλλες πληροφορίες επαρκούν για τον καθορισμό του προστατευόμενου έργου παραβιάζονται).

2. Προσδιορίστε το υλικό το οποίο ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει το έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα που αναφέρονται στο στοιχείο # 1 παραπάνω.

3. Παρέχετε επαρκείς πληροφορίες για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας (κατά προτίμηση διεύθυνση email).

4. Παροχή πληροφοριών, εάν είναι δυνατόν, αρκεί να μας επιτρέψει να ειδοποιήσει τον κάτοχο / διαχειριστή που υποτίθεται ότι παραβιάζουν ιστοσελίδας ή άλλου περιεχομένου (κατά προτίμηση διεύθυνση email).

5. Συμπεριλάβετε την ακόλουθη δήλωση: «Έχω μια καλή τη πίστη ότι η χρήση των κατοχυρωμένου υλικού που περιγράφεται παραπάνω ως δήθεν παράβαση δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, ο πράκτοράς του, ή το δίκαιο.»

6. Συμπεριλάβετε την ακόλουθη δήλωση: «Ορκίζομαι, επί ποινή της ψευδορκίας, ότι οι πληροφορίες στην ανακοίνωση είναι ακριβείς και ότι είμαι ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή είμαι εξουσιοδοτημένος να ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη ενός αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι έχει παραβιαστεί.»

7. Υπογράψτε το έγγραφο.

8. Στείλτε το έγγραφο στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ειδικός εκπρόσωπος Ισχυρίστηκε Παράβαση:

Επικοινωνία: Κυριάκος Αντωνιάδης

Διεύθυνση: Γιαλός Harbor, Σύμη, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 6971866367

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι κατά την παραλαβή της ανακοίνωσης για την αξίωση για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, μπορούμε να αφαιρέσουμε αμέσως τα υλικά που προσδιορίζονται από το site μας, χωρίς ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε άλλο μέρος και ότι οι ισχυρισμοί του καταγγέλλοντος και το κόμμα που δημοσιεύτηκε αρχικά το υλικά θα πρέπει να αναφέρονται στην Υπηρεσία Πνευματικών Δικαιωμάτων των Η.Π.Α. για την εκδίκαση, όπως προβλέπεται στο Digital Millennium Copyright Act.

8. Αποποίηση εγγυήσεων

ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ», ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ , Ή ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ (Α) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, (Β) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ, ΕΓΚΑΙΡΗ, ΑΣΦΑΛΗΣ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, (Γ) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΥΛΙΚΑ θα είναι αποτελεσματική, ΑΚΡΙΒΗ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ, ή (δ) Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ Ή ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ από τις ΗΠΑ ή τις θυγατρικές μας θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας ή να είναι απαλλαγμένο από λάθη λάθη ή ελαττώματα.

ΑΥΤΟ ΤΟ SITE ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ περιλαμβάνονται τεχνικά ή άλλα λάθη, ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. WE μπορεί να κάνει αλλαγές στα υλικά και υπηρεσίες σε αυτό το site, συμπεριλαμβανομένων του ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ οποιωνδήποτε προϊόντων που αναφέρονται ΠΑΡΟΝ, ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ υλικών ή υπηρεσιών σε αυτό το site μπορεί να είναι ξεπερασμένο, και να κάνουμε καμία δέσμευση να ενημερώνει ΤΕΤΟΙΑ υλικών ή υπηρεσιών.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΟΥ μεταφόρτωση ή άλλη απόκτηση οποιουδήποτε υλικού ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ SITE ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.

Μέσω της χρήσης του ιστότοπου, μπορείτε να έχετε τις ευκαιρίες να συμμετάσχουν σε εμπορικές συναλλαγές με άλλους χρήστες και τους προμηθευτές. Αποδέχεστε ότι όλες οι συναλλαγές που σχετίζονται με οποιαδήποτε εμπορεύματα ή υπηρεσίες που προσφέρονται από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε όρους αγοράς, τους όρους πληρωμής, τις εγγυήσεις, τις εγγυήσεις, τη συντήρηση και τους όρους παράδοσης που σχετίζονται με τέτοιες συναλλαγές, συμφώνησε να αποκλειστικά μεταξύ του πωλητή ή αγοραστής των εν λόγω merchandize και υπηρεσιών και εσείς. Δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με οποιεσδήποτε συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω, Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ SITE, και καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι οι εν λόγω συναλλαγών που πραγματοποιούνται αποκλειστικά ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Κάθε εγγύηση που παρέχεται σε σχέση με οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες, τα υλικά, και πληροφοριών που διατίθενται Ή ​​ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ SITE από τρίτους παρέχεται αποκλειστικά από τέτοια μέρη, ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΗΠΑ ή οποιαδήποτε άλλη από τις θυγατρικές μας.

Το περιεχόμενο διατίθεται μέσω αυτής της ιστοσελίδας συχνά αντιπροσωπεύει τις απόψεις και τις αποφάσεις της παροχής πληροφοριών, χρήστη του ιστοτόπου, ή άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν συνδέονται με εμάς. Δεν υποστηρίζουμε, ούτε είμαστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια ή την αξιοπιστία της, οποιαδήποτε γνώμη, συμβουλή ή δήλωση από οποιονδήποτε άλλο εκτός από ένα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο Top Σύμη μιλώντας στον / επίσημη ιδιότητά του. Ανατρέξτε στις συγκεκριμένες πολιτικές σύνταξης δημοσιεύτηκε σε διάφορα τμήματα αυτού του site για περαιτέρω πληροφορίες, οι οποίες πολιτικές ενσωματώνονται με αναφορά σε αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι η προσωρινή διακοπή των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να εμφανιστεί ως φυσιολογικά γεγονότα. Μπορείτε να κατανοήσει και συμφωνείτε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω από δίκτυα τρίτων που μπορούν να έχουν πρόσβαση κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, και ως εκ τούτου, καθυστερήσεις και διακοπές των άλλων μεταδόσεων του δικτύου είναι εντελώς πέρα ​​από τον έλεγχό μας.

Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε αυτή την ιστοσελίδα παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, τη διαγραφή, τη λανθασμένη παράδοση ή την αποτυχία στην αποθήκευση δεδομένων που αφορούν επικοινωνίες του χρήστη ή ρυθμίσεις εξατομίκευσης.

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ Ή ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, έτσι μερικά από Οι παραπάνω περιορισμοί δεν ισχύουν για εσάς.

9. Περιορισμός της ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΕΙΣ Ή ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, εκείνες που προκύπτουν από ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΚΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ SITE Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΚΙΝΗΤΟ Ή ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ SITE.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι με οποιονδήποτε τρόπο για εμπορεύματα τρίτων ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ SITE Ή ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ SITE, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ την επεξεργασία των εντολών.

ΕΠΕΙΔΗ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΟΠΟΤΕ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

10. Αποζημίωση

Μετά από αίτημα μας, συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και απαλλάξετε εμάς και τις θυγατρικές μας από όλες τις υποχρεώσεις, τις απαιτήσεις και τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών; αμοιβές, που προκύπτουν από τη χρήση ή την κατάχρηση αυτού του site. Διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά μας έξοδα, να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος διαφορετικά υπόκεινται σε αποζημίωση από εσάς, στην οποία περίπτωση θα συνεργαστούν μαζί μας στη διεκδίκηση κάθε διαθέσιμη άμυνες.

11. Ασφάλεια και κωδικού πρόσβασης

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού σας και για γίνει οποιαδήποτε και όλες τις δηλώσεις και τις πράξεις ή παραλείψεις που προκύπτουν με τη χρήση του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού σας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι άλλοι δεν θα έχει πρόσβαση στον κωδικό και ο λογαριασμός σας. Το προσωπικό μας ποτέ δεν θα σας ζητήσει τον κωδικό πρόσβασής σας. Δεν μπορείτε να μεταφέρετε ή να μοιράζονται το λογαριασμό σας με κανέναν, και διατηρούμε το δικαίωμα να καταγγείλει αμέσως το λογαριασμό σας αν το κάνετε μεταφορά ή να μοιραστείτε το λογαριασμό σας.

12. Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς

Από καιρό σε καιρό, αυτό το site μπορεί να περιλαμβάνει διαφημίσεις που προσφέρονται από τρίτους. Μπορεί να τεθεί σε αντιστοιχία με ή να συμμετέχουν σε προωθητικές ενέργειες των διαφημιστών που δείχνουν τα προϊόντα τους σε αυτό το site. Κάθε τέτοια αλληλογραφία ή προωθητικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης και της πληρωμής για αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων όρων, προϋποθέσεων, εγγυήσεων ή υποσχέσεων που σχετίζονται με την εν λόγω αλληλογραφία ή προωθητικές ενέργειες, είναι αποκλειστικά ανάμεσα σε εσάς και τον διαφημιζόμενο. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη, υποχρέωση ή ευθύνη για οποιοδήποτε τμήμα της εν λόγω αλληλογραφίας ή προαγωγή.

13. E-mail, μηνυμάτων, ιστολόγια, και Chat Υπηρεσίες

Μπορεί να κάνουμε e-mail, μηνύματα, blogging, ή μέσω του chat υπηρεσιών (συλλογικά, «Επικοινωνίες») που διατίθενται στους χρήστες της ιστοσελίδας μας, είτε άμεσα είτε μέσω τρίτου παρόχου. Κάνουμε Ξεχωριστή συμπληρωματικές συμφωνίες που χαρακτηρίζουν τη σχέση μεταξύ εσάς και εμάς ότι, εκτός εάν ρητά σημειώνεται ή αντιφατικές, περιλαμβάνει αυτούς τους Όρους.

Εμείς δεν θα επιθεωρεί ή να αποκαλύψει το περιεχόμενο των ιδιωτικών επικοινωνιών χωρίς τη συγκατάθεση του αποστολέα ή του παραλήπτη, είτε στις λεπτομερώς καθορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Privacy Act, ή άλλα απαιτείται από το νόμο ή από δικαστική ή κυβερνητική εντολή. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην Πολιτική Απορρήτου μας.

Μπορούμε να απασχολούν αυτοματοποιημένες συσκευές παρακολούθησης ή τεχνικές για την προστασία των χρηστών μας από τη μαζική αυτόκλητες επικοινωνίες (επίσης γνωστή ως «spam») ή / και άλλους τύπους ηλεκτρονικών επικοινωνιών που κρίνουμε συνάδουν με τους σκοπούς των επιχειρήσεων μας. Ωστόσο, τέτοιες διατάξεις ή τεχνικές δεν είναι τέλεια, και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε νόμιμη επικοινωνία που έχει αποκλειστεί, ή για οποιαδήποτε ανεπιθύμητα επικοινωνίας που δεν έχει αποκλειστεί.

Γραμματοκιβώτια μπορεί να έχουν περιορισμένη ικανότητα αποθήκευσης. Αν υπερβείτε το μέγιστο επιτρεπόμενο χώρο αποθήκευσης, μπορούμε να απασχολούν αυτοματοποιημένες συσκευές που διαγράφουν ή να αποκλείσετε μηνύματα email που υπερβαίνουν το όριο. Εμείς δεν θα είναι υπεύθυνη για την εν λόγω διαγραφή ή μπλοκάρει μηνύματα.

14. Διεθνής Χρήσης

Παρά το γεγονός ότι αυτό το site μπορεί να είναι προσβάσιμη σε όλο τον κόσμο, έχουμε κάνει καμία δήλωση ότι τα υλικά σε αυτό το site είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε χώρους εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, και την πρόσβαση σε αυτά από περιοχές όπου το περιεχόμενό τους είναι παράνομο, απαγορεύεται. Όσοι επιλέγουν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το δικτυακό τόπο από άλλες τοποθεσίες, το πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους. Κάθε προσφορά για κάθε προϊόν, υπηρεσία, ή / και πληροφοριών που σε σχέση με αυτό το site είναι άκυρη όπου απαγορεύεται.

15. Καταγγελία Χρήσης

Συμφωνείτε ότι μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τερματίσει ή να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στο σύνολο ή σε μέρος του site με ή χωρίς προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, από την παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης. Κάθε υποψία δόλια, καταχρηστική ή παράνομη δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει λόγο για τον τερματισμό της σχέσης σας και μπορεί να αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου.

Μετά τον τερματισμό ή την αναστολή, ανεξάρτητα από τους λόγους της, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε αυτό το site παύει αμέσως, και εσείς αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μπορεί αμέσως να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε τον λογαριασμό σας και όλες τις σχετικές πληροφορίες και αρχεία του λογαριασμού σας ή / και να απαγορεύσει οποιαδήποτε μελλοντική πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία αυτού του site. Εμείς δεν φέρει ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τυχόν απαιτήσεις ή ζημίες που προκύπτουν από οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή ή άλλες δράσεις που λαμβάνονται από εμάς σε σχέση με τον τερματισμό ή την αναστολή.

16. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Αυτή η ιστοσελίδα (εξαιρουμένων τυχόν συνδεδεμένες ιστοσελίδες) ελέγχεται από εμάς από τα γραφεία μας στο Γιαλό Harbor, Σύμη Δωδεκάνησα, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση από όλα τα 50 κράτη μέλη, καθώς και από άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο. Όπως κάθε ένα από αυτά τα μέρη έχει νόμους που μπορεί να διαφέρουν από εκείνα των Γιαλό Harbor, Σύμη Δωδεκάνησα, Ελλάς, με την πρόσβαση σε αυτό το site και οι δύο μας συμφωνούμε ότι το καταστατικό και τους νόμους του κράτους του λιμένα Γιαλός, Σύμη Δωδεκάνησα, Ελλάδα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συγκρούσεις των αρχών νόμων αυτών και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Αγαθών, θα ισχύει για όλα τα θέματα που αφορούν τη χρήση του site και την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Κάθε ένας από μας συμφωνεί και με την παρούσα υποβάλλει στην αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης κάθε αρμόδιο δικαστήριο στο κράτος της Γιαλό Harbor, Σύμη Δωδεκάνησα, Hellas σε σχέση με τέτοια θέματα.

17. Προκηρύξεις

Όλες οι ανακοινώσεις σε ένα κόμμα πρέπει να είναι έγγραφη και πρέπει να γίνεται είτε μέσω e-mail ή συμβατικό ταχυδρομείο. Πληροφορίες για εμάς πρέπει να αποσταλούν στην προσοχή της Εξυπηρέτησης Πελατών στο complaints@symitop.gr, αν μέσω e-mail ή στο Top Σύμη Γιαλός Harbor, Σύμη Δωδεκάνησα, Ελλάδα, αν με συμβατικό ταχυδρομείο. Προκηρύξεις για να μπορεί να αποστέλλονται στην διεύθυνση που παρέχεται από εσάς ως μέρος των στοιχείων εγγραφής σας. Επιπλέον, θα μπορούν να μεταδίδουν ανακοινώσεις ή μηνύματα μέσω του site για να σας ενημερώσει για τις αλλαγές στο χώρο ή άλλα σημαντικά θέματα, και τις εκπομπές αυτές αποτελούν ειδοποίηση προς εσάς κατά τη στιγμή της αποστολής.

18. Όλη η συμφωνία

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν την πλήρη συμφωνία και συνεννόηση μεταξύ μας σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και συνεννοήσεις των μερών σε σχέση με αυτό το θέμα. Οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν μπορεί να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί με τη χρήση οποιουδήποτε άλλου εγγράφου (ων). Οποιαδήποτε προσπάθεια να αλλάξει, να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να εισάγετε μια παραγγελία για τα προϊόντα ή υπηρεσίες που υπόκεινται σε επιπλέον ή τροποποιημένων όροι και προϋποθέσεις πρέπει να είναι άκυρη, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, σε γραπτή συμφωνία που υπογράφεται από εσάς και εμάς. Στο βαθμό που τίποτα ή να σχετίζονται με αυτό το site είναι σε σύγκρουση ή ασυμβίβαστο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι παρόντες Όροι Χρήσης υπερισχύουν.

19. Διάφορα

Σε κάθε δράση για την επιβολή αυτών των Όρων Χρήσης, η επικρατούσα κόμμα θα έχει το δικαίωμα να το κόστος και οι δικηγόροι; αμοιβές. Κάθε αιτία της αγωγής που ασκήθηκε από εσάς εναντίον μας ή τις θυγατρικές μας πρέπει να κινηθεί με ένα έτος μετά την αιτία της αγωγής προκύπτει ή θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί για πάντα και παραγραφεί.

Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Χρήσης σε οποιοδήποτε μέρος και οποιαδήποτε υποτιθέμενη προσπάθεια να το πράξει, θα είναι άκυρη. Μπορούμε να εκχωρήσουμε χωρίς δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Συμφωνείτε να μην πωλεί, μεταπωλεί, αναπαραγωγή, αντιγραφή ή χρήση για εμπορικούς σκοπούς οποιοδήποτε τμήμα αυτού του δικτυακού τόπου, ή τη χρήση ή την πρόσβαση σε αυτό το site.

Εκτός από οποιαδήποτε δικαιολογία που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει να απαλλαγεί από την ευθύνη για τη μη παράδοση ή καθυστέρηση στην παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας μας που απορρέουν από πάση περιπτώσει, πέραν του εύλογου ελέγχου μας, έστω και αν δεν μπορούσε να προβλεφθεί από τα δύο μέρη, συμπεριλαμβανομένης της αλλά δεν περιορίζονται σε, διαταραχής εργασίας, τον πόλεμο, φωτιά, ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αδυναμία να εξασφαλίσει τη μεταφορά, κυβερνητική πράξη ή ρύθμιση, και άλλες αιτίες ή γεγονότα πέραν του εύλογου ελέγχου μας, έστω και παρόμοιες με αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Εάν οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, αυτό το τμήμα θα πρέπει να ερμηνεύεται κατά τρόπο σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία ώστε να αντικατοπτρίζει, όσο το δυνατόν εγγύτερες, τις αρχικές προθέσεις των μερών, και τα υπόλοιπα τμήματα θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και το αποτέλεσμα.

Κάθε παράλειψη από εμάς να επιβάλει ή να ασκούν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης ή των συγγενικών δικαιωμάτων δεν αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα ή διάταξη.

20. Στοιχεία Επικοινωνίας

Εκτός από όπως ρητά σημειώνεται σε αυτό το site, οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω αυτής της ιστοσελίδας που προσφέρονται από τις κορυφαίες Σύμη βρίσκεται στο Γιαλό Harbor, Σύμη Δωδεκάνησα, Ελλάδα. Το τηλέφωνό μας είναι +30 22460 72535. Εάν παρατηρήσετε ότι κάποιος χρήστης παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο complaints@symitop.gr.

Blog και τους Όρους Διοικητικό Συμβούλιο Μήνυμα Χρήσης

Σύμη Top («εμείς» ή «εμάς» ή «μας») προσφέρει τη χρήση του blogging και των υπηρεσιών του πίνακα μηνυμάτων (μαζί με το περιεχόμενο που δημοσιεύεται επ “αυτού, οι «Υπηρεσίες») υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης (οι «Όροι «) που περιέχονται στο παρόν. Όλες οι αναφορές του παρόντος σε «εμείς», «εμάς» ή «μας» έχουν ως στόχο να συμπεριλάβει Σύμη Αρχή και τυχόν άλλες συνδεδεμένες εταιρείες. Με την πρόσβαση, τη δημιουργία ή τη συνεισφορά σε οποιαδήποτε blogs ή μηνύματα που φιλοξενούνται από εμάς (το «Blog»), και σε αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που παρέχουμε σε σας, συμφωνείτε να συμμορφώνονται με αυτούς τους Όρους. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά πριν από την απόσπαση ή τη δημιουργία κάθε Blog. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, οι όροι υπό τους οποίους προσφέρονται οι υπηρεσίες. Είστε υπεύθυνοι για την τακτική αναθεώρηση αυτών των Όρων για τις αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας όλων αυτών των Όρων. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, σας παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.

1. Αποποίηση Ευθύνης της Εταιρείας για το Blog Content

Καταλαβαίνετε ότι όλο το περιεχόμενο δημοσιεύτηκε στο Blog (το «Περιεχόμενο») αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ατόμου που δημοσιεύτηκε αρχικά το περιεχόμενο. Καταλαβαίνετε, επίσης, ότι όλες οι απόψεις που εκφράζονται από τους χρήστες του site που εκφράζεται αυστηρά ατομικές ικανότητές τους, και όχι ως εκπρόσωποι μας ή σε οποιοδήποτε από χορηγούς ή τους συνεργάτες μας. Οι απόψεις που εσείς ή άλλοι θέση στο Blog δεν εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις μας.

2. Απόσπαση

(Α) Με την ανάρτηση Περιεχομένου σας χρήση των Υπηρεσιών, που χορηγεί απεριόριστη, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, ατελώς, διαρκές, σε όλο τον κόσμο, και πλήρως μεταβιβάσιμη, μεταβιβάσιμη, και περαιτέρω μεταβιβάσιμη δικαίωμα και άδεια για χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση , προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση, δημιουργία συλλογικών ή παράγωγων έργων, διανομή, εκτέλεση και προβολή Περιεχομένου σας εν όλω ή εν μέρει και να την ενσωματώσει σε άλλα έργα σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία γνωστή σήμερα ή αργότερα αναπτύχθηκε. Μπορείτε επίσης εγγυάται ότι όλα τα αποκαλούμενα ηθικά δικαιώματα στο περιεχόμενο αρθεί.

(Β) Με την ταχυδρόμηση περιεχομένου στο Blog, εγγυάστε ότι είτε κύριος ή ειδάλλως ελέγχετε όλα τα δικαιώματα για το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλα τα δικαιώματα που είναι αναγκαία για να παράσχει, δημοσίευση, αποστολή, εισαγωγή ή υποβάλλει το περιεχόμενο, ή ότι η χρήση του περιεχομένου είναι μια προστατευμένη δίκαιη χρήση. Συμφωνείτε ότι δεν θα παρέχει εν γνώσει του υλικού και παραπλανητικές ψευδείς πληροφορίες. Δηλώνετε και εγγυάστε επίσης ότι το περιεχόμενο που παρέχετε δεν παραβιάζει τους παρόντες Όρους. Είναι δική σας ευθύνη να εξασφαλίσει ότι οι αποσπάσεις σας δεν αποκαλύπτουν εμπιστευτικές και / ή αποκλειστικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών οικονομικών πληροφοριών, πληροφοριών που καλύπτονται από συμφωνία εμπιστευτικότητας, και τις πληροφορίες που δεν επιτρέπεται να αποκαλύψει. Εμείς σας προειδοποιούμε να μην αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες για τον εαυτό σας ή τα παιδιά σας, όπως αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, αριθμούς πιστωτικών καρτών, κλπ.

(Γ) Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε εμάς και τις θυγατρικές της εταιρείες μας και τους διευθυντές, τα στελέχη και τους εργαζομένους, αβλαβείς για οποιαδήποτε και όλες τις αξιώσεις ή απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από ή με άλλο τρόπο σχετίζονται με τη χρήση του Blog, οποιοδήποτε περιεχόμενο που παρέχετε στο Blog, ή την παραβίαση αυτών των Όρων και των δικαιωμάτων του άλλου.

3. Πρόσβαση

(Α) Συμφωνείτε ότι δεν θα είναι υπεύθυνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και με οποιοδήποτε τρόπο, για τυχόν λάθη ή παραλείψεις, απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται σε αυτό το site. Συμφωνείτε ότι πρέπει να αξιολογεί και να φέρει όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε εμπιστοσύνης για την ορθότητα, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα του εν λόγω περιεχομένου. Συμφωνείτε να μην συλλέγουν πληροφορίες για άλλους, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τις Υπηρεσίες να στείλει άλλους χρήστες ανεπιθύμητα e-mail του κάθε είδους.

(Β) Το Blog παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς? Δεν θα είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια ή τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών που εμφανίζονται ή είναι διαθέσιμα στο Blog.

(Γ) Blog αποσπάσεις μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους στο Διαδίκτυο. Εμείς δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και να κάνουμε καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση για την ακρίβεια, συμμόρφωση με πνευματικά δικαιώματα, τη νομιμότητα, την εμπορευσιμότητα, ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή του περιεχομένου αυτών των τοποθετήσεων. Εμείς δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε διαφήμιση, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται από τέτοιες ιστοσελίδες ή πηγές. Η ένταξη των συνδέσμων δεν συνεπάγεται έγκριση των Websites με μας ή με οποιαδήποτε σχέση με τους διαχειριστές τους.

(Δ) Θα μπορεί να σας επιτρέψει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών. Αν ναι, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της αυστηρής εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασής σας, και είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα που συμβαίνουν μέσω της χρήσης του λογαριασμού και τον κωδικό πρόσβασής σας. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας και να διασφαλίσει ότι θα βγείτε από το λογαριασμό σας στο τέλος κάθε συνεδρίας. Εμείς δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από την αδυναμία σας να συμμορφωθούν με την παρούσα διάταξη.

4. Παιδιά

Η συλλογή προσωπικών πληροφοριών από τα παιδιά κάτω από την ηλικία των 18 («ανήλικα παιδιά») μέσω των Υπηρεσιών ή το Blog απαγορεύεται. Δεν περιεχόμενο θα πρέπει να κατευθύνεται προς τα ανήλικα τέκνα. Μικρά παιδιά που δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το site, και ζητούμε να μην υποβάλουν οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες σε εμάς.

5. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου μας, το οποίο είναι διαθέσιμο σε αυτή την ιστοσελίδα και να ενσωματώνονται στο παρόν με αναφορά.

6. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Υλικών

Δείτε τους Όρους Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου

7. Καταγγελία της Access / αφαίρεση περιεχομένου

Θα έχουμε το δικαίωμα κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια να τερματίσει την πρόσβασή σας και τη χρήση των Υπηρεσιών ή / και αφαιρεί οποιοδήποτε περιεχομένου σας θα πρέπει να εξετάσει τις δηλώσεις σας ή συμπεριφορά να είναι ανακριβείς, παράνομο, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό, παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δικαιώματα, προσβάλλει την ιδιωτικότητα, ζημιογόνες, απαράδεκτο, ή με άλλο τρόπο κατά παράβαση των παρόντων Όρων ή του εφαρμοστέου δικαίου.

8. Αποποίηση εγγυήσεων

Δείτε τους Όρους Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου

9. Περιορισμός της ευθύνης

Δείτε τους Όρους Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου

10. Αποδοχή και Αναγνώριση των Όρων

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας αποτελεί αποδοχή των Όρων αυτών. Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και δεσμεύονται από τους Όρους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες χρήσης των Ours, συμπεριλαμβανομένων των Όρων Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου που μπορεί να διέπουν τη συμπεριφορά σας. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή στο Blog. Παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο complaints@symitop.gr αν έχετε ερωτήσεις.